wwff startsidan

Informationsida för svenska deltagare av WWFF - World Wide Flora Fauna

World Wide Flora och Fauna inom amatörradio
WWFF verkar för att skydda natur, flora och fauna. Radioamatörer i hela världen uppmärksammar detta genom
att med sina portabla eller mobila utrustningar genomföra radiokontakter från dessa skyddade naturområden.
På detta sätt skapas global uppmärksamhet för natur, flora och fauna. WWFF är en internationell och icke
kommersiell verksamhet som drivs av samordnarna för ett stort antal nationella program inom natur, flora och fauna.

WWFF-länkar
WWFF Log search   WWFF Hamspots   WWFF Forum   SMFF-lista

RBN med filtrering
RBN med filtrering av svenska stationer på 80/40/30 meter. Egna andra filterregler kan också skapas.
www.reversebeacon.net

Konverteringsprogram
Diverse olika konverteringsprogram mellan olika loggformat hittar du här.
www.dxzone.com

WWFF
WorldWide Flora & Fauna in amateur radio.
www.wwff.co

SM6EATs SMFF-logger
Lätt att skapa separata ADIF-filer för olika SMFF-områden.
sm6eat.sk6lk.se/smff/

AA-log från dxsoft
Snabbt att logga QSO:n, här kan man skapa separata ADIF-filer för olika aktiviteter.
www.dxsoft.com/en/products/aalog/

Log4U web
Log4U_ver100_Setup.exe är ett multiplattform installationsskript för Win x86 (32-bits) och Wind x64 (64-bits) versioner.
latomaa.se/download.html

Facebook
www.facebook.com/groups/wwff44

Loggar för WWFF - SM-koordinator SM7FSK, Peter.
Loggar för WWFF skickas till Peter, SM7FSK sm7fsk(at)yahoo.com
Helst ska loggformatet vara ADIF men Peter kan hantera loggar i lite olika andra format också, dock inte Cabrillo

Coming up 2016 www.svenskasjoar.se
Länkar: SMSS-Svenska sjöar  SMFF-Svenska Flora & Fauna  KX3.se  Youtube  E-post: sm6cjj(at)gmail.com


  © 2017 SM6CJJ Jan Johansson 1879